Main Content

Anhörig!

Är du anhörig till någon som har
tvångssyndrom/OCD?
Då är min webbkurs
”Vi har OCD i familjen – hur gör jag?”
något för dig!

Npf-coaching ger möjlighet till ett bra liv trots ADHD!

Photo by Boel

ADHD – nedsättning och/eller möjlighet?!

Idag ett ofta diskuterat ämne där vi behöver vara noggranna med hur vi uttrycker oss.
Vid utredning av ADHD ska det finnas svårigheter och lidande för att leda till diagnos. Om inte, då behövs ingen diagnos. Diagnosen är en bruksanvisning på hur just den människan fungerar i koncentration, impulser, uppmärksamhet, perception etcetera. 
När vi får kunskap och får hjälp att hitta strategier blir svårigheterna mindre och individen får ett bättre liv.
Som NPF-coach kan jag hjälpa till både på individ- och organisationsnivå.
Du har möjlighet att anlita mig som föreläsare, handledare och coach för att både spara på mänskligt lidande och pengar.