#117 - Böcker anpassade för vuxna med lässvårigheter - Ann Gomér - Familjebalans